Polityka prywatności to zbiór zasad postępowania z danymi (obejmujących przetwarzanie i ochronę) przekazywanymi przez użytkowników strony austeriarestauracja.pl, prowadzonej przez DeniRaf Daniela Sabuda, ul. Rynek 2, 41-260 Sławków, NIP: 6372139861.

Polityka prywatności dotyczy osób odwiedzających stronę internetową znajdującą się pod adresem https://austeriarestauracja.pl oraz profili w mediach społecznościowych.

Konieczność opracowania niniejszego dokumentu wynika z przepisów obowiązującego prawa, w tym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (dalej RODO).

Restauracja „Austeria” w Sławkowie deklaruje, iż pozyskane dane przetwarza wyłącznie dla realizacji celu, w jakim są przetwarzane i w okresie najkrótszym niezbędnym do realizacji celu.

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Administratorem danych osobowych jest DeniRaf Daniela Sabuda, ul. Rynek 2, 41-260 Sławków, NIP: 6372139861. Administrator danych osobowych jest podmiotem, w którego gestii leży decydowanie o sposobie pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych. Kontakt: kontakt@austeriarestauracja.p